Stem

De stem is een belangrijk middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte spelen mee in hoe uw boodschap overkomt. Wanneer u de stem intensief gebruikt, kan dit zorgen voor keelpijn en/of stemklachten.

Iedereen kan keelklachten krijgen, bijvoorbeeld na een feest of tijdens een verkoudheid. Ze zijn dan van voorbijgaande aard. Als keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zo veel hinder ondervinden, dat de zin om te spreken afneemt. U kunt uw stem niet meer gebruiken zoals u zou willen. Wanneer u een spreekberoep heeft, kunnen de stemklachten op den duur het uitvoeren van uw werkzaamheden beïnvloeden.

Voorbeelden van stem- of keelklachten zijn:

– De stem klinkt hees of schor;

– De stem valt weg;

– U moet zich inspannen om te spreken;

– U heeft moeite zich verstaanbaar te maken in een lawaaierige omgeving;

– Uw keel voelt droog en/of pijnlijk na het spreken;

– U heeft het gevoel dat er iets in de keel zit (globusklachten);

– U hoest, kucht of schraapt de keel geregeld zonder duidelijke oorzaak;

Vaak ontstaan stem- en keelklachten door een het verkeerd gebruik van de stem (een functionele stemstoornis). Een KNO-arts kan een eventuele organische oorzaak, zoals een poliep of stembandknobbels, uitsluiten.

Wanneer aanmelden voor logopedie?

Heeft u regelmatig last van stem- of keelklachten? Of heeft u al langer dan 3 weken keelpijn of last van heesheid? Geeft stemrust geen vermindering van uw stem- of keelklachten binnen een paar dagen? Een logopedist kan bij verschillende stemproblemen iets voor u betekenen. Zo ook bij kinderheesheid en stemproblemen na een operatie.

Wat doet een logopedist?

We verrichten (stem)onderzoek, stellen de logopedische diagnose en maken een passend behandelplan. Er wordt aandacht besteed aan houding, ademhaling (adembeweging en -ritme) en een ontspannen manier van stemgeven. We beschikken hierbij over verschillende technieken en oefeningen. Ook wordt bekeken hoe het stemgebruik in het dagelijks leven is, waarna er adviezen worden gegeven om de stem zo min mogelijk te belasten. Wanneer u aan de slag gaat met de technieken, oefeningen en adviezen is het mogelijk uw stemklachten te verminderen of te laten verdwijnen, waarbij uw stem weer meer gaat klinken zoals u zou willen.