Leespraat

Leespraat is een communicatieprogramma waarin lezen en praten gelijk ontwikkelen. Leespraat is een methode voor het leren lezen èn leren praten speciaal ontwikkeld voor kinderen met Downsyndroom en andere kinderen die voor hun taal/spraakontwikkeling gebaat zijn bij een werkwijze gebaseerd op kleine stapjes. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met een nadruk op de keuze van leeswoorden die uit de belangstellingswereld van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden. De nadruk ligt hierbij op betekenisvol lezen en dus begrijpend lezen door teksten uit de eigen leefwereld van het kind te gebruiken. Alle logopedisten binnen onze praktijk zijn bekend met de methode Leespraat. In onze praktijk worden met regelmaat basiscursussen Leespraat georganiseerd in samenwerking met Stichting Scope. Ook voor de verdiepingscursus Leespraat kunt u bij ons in de praktijk terecht. Voor meer informatie of aanmelden voor een cursus kunt u altijd contact met ons opnemen.