Spraak-taalontwikkeling

 

Wanneer u twijfelt aan de spraak-taalontwikkeling van uw kind, kunt u de SNEL test doen. een korte test met 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling.

Klik hier voor de SNEL test.

Normale spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling bij kinderen begint al als ze net geboren zijn. Baby’s reageren op geluiden en beginnen zelf ook geluiden en klanken te maken. Daarna zetten ze de klanken achter elkaar en worden het de eerste woordjes. Kinderen leren de verschillende klanken door imitatie van de ouders.

Soms stagneert de spraakontwikkeling of komt niet goed op gang. Dit kan bijvoorbeeld door een (tijdelijk) gehoorprobleem. Ook in een normale spraakontwikkeling kan een kind nog niet alle klanken goed maken. Dit heeft te maken met de leeftijd van het kind. Een kind van 5 jaar hoort goed verstaanbaar te zijn.

Om meer inzicht te krijgen in de spraakontwikkeling staat hieronder een schema van de normale spraakontwikkeling.

Leeftijd 0 – 9 maanden:

 • huilen
 • vooral eh-klanken
 • eerste brabbelen ( geluiden met vooral lipklanken die door het kind en de omgeving worden herhaald bijv.:bububu )

Leeftijd 9 – 12 maanden:

 • imiterend brabbelen (het kind oefent met de klanken die het hoort vanuit zijn omgeving)
 • wanneer een kind 1 jaar is, brabbelt het veel en gevarieerd

Leeftijd 1½ jaar:

 • uitgebreid brabbelen
 • eerste woordje, de woordopbouw is vaak nog onvolledig (nog niet alle klanken worden gemaakt)
 • kan de /p/, /t/, /m/ en /n/ aan het begin van een woord goed maken.

Leeftijd 2 jaar

 • brabbelen neemt af
 • tweewoordsuitingen ( auto weg, hebbe koek)
 • kind kan de /k/, /s/, /x/ en /h/ aan het begin van een woord goed maken
 • het kind is voor 50% verstaanbaar

Leeftijd 3 jaar:

 • zinnen van 3 -5 woorden (zinsopbouw nog niet correct)
 • woordenschat breidt zich uit
 • eerste medeklinkerverbindingen (stoel i.p.v. toel)
 • het kind is voor 75% verstaanbaar

Leeftijd 4 jaar:

 • uitbreiding medeklinkers en verbindingen
 • /l/,/r/,/sch/,/fl/,/kn/ en /zw/ kunnen nog moeilijk zijn
 • kind is verstaanbaar voor vreemden
 • oefent en gebruikt complexere zinnen van 6 woorden en meer.
 • kan een kort verhaal vertellen buiten het hier en nu.

Leeftijd 5 jaar:

 • vrijwel alles is verstaanbaar
 • /r/ en /sch/ kunnen nog moeilijk zijn
 • Kan samengevoegde zinnen gebruiken met voegwoorden.

Leeftijd 6 jaar:

 • het kind kan alle losse klanken en medeklinkercombinaties maken
 • het kind kan nog moeite hebben met het uitspreken van woorden met drie of meer medeklinkers achter elkaar, zoals straat, herfst, spreeuw

 

De verwervingsvolgorde van klanken:

 

Samenvatting van de verwervingsvolgorde van Nederlandse consonanten in syllabe-initiale en syllabe-finale positie, en vocalen, zie Beers, 1995
Leeftijd Beginklanken Eindklanken Vocalen
1;3- 1;8 p      t

m     n    j

p ie     i    oe    e    aa
1;9 – 1;11 k k o      a
2;0 – 2;2 s     g      h t     s       g ee    oo
2;3 – 2;5 b     f      w m   n
2;6 – 2;8 l      r
2;9 – 2;11 d
3;0 – 3;2 u
verwerving onbekend sj f     l       r eu   uu

 

Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend langskomen op ons inloopspreekuur voor meer informatie.

Ter informatie kunt u alvast onderstaande folder bekijken.