Ralfi lezen

RALFI is een programma voor kinderen die het lezen grotendeels beheersen maar langdurig te traag blijven lezen. Herhaald lezen van korte op elkaar lijkende woorden geeft geen verbetering van het lezen van deze woorden. RALFI is gericht op het verhogen van het leesniveau en vloeiend lezen. Er wordt gewerkt met teksten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen.

Ralfi is een methodiek om de leesvaardigheid te verbeteren bij kinderen, bij wie het lezen niet versnelt of automatiseert.

Voor wie is RALFI geschikt?

Voor kinderen:

  • die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen maar die langdurig veel te traag blijven lezen. Het lezen versnelt en automatiseert niet.
  • bij wie het AVI niveau (vrijwel) blijft stilstaan; de vorderingen beslaan minder dan 2 AVI instructieniveaus per jaar.
  • herhaalde presentatie van korte, op elkaar gelijkende woorden, leidt vaak niet of nauwelijks tot verbetering van het lezen van de betreffende woorden.
  • bij wie het opvallend is dat vaak langere woorden met een complexe orthografische structuur minder problemen opleveren dan korte woorden.

Vanaf wanneer kan RALFI gebruikt worden?

Ralfi kan gebruikt worden vanaf AVI 1 Instructieniveau. Zelfs voor kinderen die dit niveau op tempo niet halen maar wel voor wat betreft de foutennorm.

Voor leuke teksten kijk op www.ralfilezen.nl

Voor de handleiding voor ralfilezen klik hier.