Spreekbeurt Dyslexie Tim

Tim maakte een spreekbeurt over dyslexie en wat het voor hem betekent.
Werken aan acceptatie en kennis over dyslexie is belangrijk!