Geregeld komen cliënten bij logopedie met een verwijsbrief van de jeugdarts vanuit het consultatiebureau. Niet elke zorgverzekeraar vergoed dan de logopedie. In een aantal gevallen heeft u dan alsnog een verwijzing van de huisarts nodig.

In onderstaand overzicht kunt u nagaan via welke verwijzer u bij logopedie terecht kunt. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

  • Zilveren Kruis / Achmea: Huisarts /medisch specialist
  • CZ / Delta Lloyd / Ohra: Huisarts / medisch specialist /tandarts /jeugdarts
  • De Friesland: Huisarts / medisch specialist  /jeugdarts
  • DSW: Huisarts / medisch specialist /tandarts /jeugdarts
  • Menzis:Huisarts / medisch specialist
  • Multizorg: Huisarts / medisch specialist /tandarts /jeugdarts
  • VGZ: Huisarts / medisch specialist /tandarts /jeugdarts
  • Zorg en Zekerheid: Huisarts / medisch specialist /tandarts /jeugdarts