Stotteren

 

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen twee en zes jaar. Bij heel veel kinderen gaat het vanzelf weer over. Toch is het belangrijk de ontwikkeling goed te volgen. Met vroegtijdig signaleren en begeleiden zijn veel problemen op latere leeftijd te voorkomen. Als je kind begint te stotteren dan kun je daar behoorlijk van schrikken. Met behulp van de Screeningslijst stotteren kun je een indicatie krijgen van de ernst van het stotteren van je kind. De lijst is al 20 jaar oud en wordt daarom niet meer vermeld in de nieuwe Richtlijn Stotteren, omdat er aan aantal risicofactoren op blijvend stotteren niet worden meegenomen in de beoordeling.
Patientenversie-2021-richtlijn-stotteren-2.pdf.

Factoren die de kans op blijvend stotteren verhogen zijn:
– het kind is 5 jaar of ouder;
– er is blijvend stotteren in de familie;
– het kind is een jongen;
– het stotteren bestaat al 9 maanden zonder duidelijke verbetering;
– de taalontwikkeling is zwak of een langere periode boven gemiddeld samen met stotteren;
– het kind heeft moeite met de spraakmotoriek.

Een herziening van de Screeningslijst is in ontwikkeling. Omdat de lijst toch zinvolle informatie geeft, hebben we besloten hem nog te handhaven. De lijst kan echter niet worden gebruikt om te bepalen of behandeling of monitoring nodig is, omdat hiervoor alle risicofactoren uit de richtlijn dienen te worden afgewogen. Belangrijk is dat je bij twijfel en zorgen contact opneemt met een logopedist-stottertherapeut. Je kunt dezeĀ  vinden opĀ https://www.stotteren.nl/vind-een-therapeut.html. In sommige gevallen is wekelijkse therapie nodig, maar in andere gevallen enkel monitoren. Dat laatste houdt in dat de (logopedist-stotter)therapeut adviezen geeft en samen de ontwikkeling van het stotteren evalueert, om te bepalen of er sprake is van herstel. Wanneer tijdens een logopedische spraak/taal behandeling wordt gemerkt dat er sprake is van stotteren, dient de logopedie gericht op spraak/taal te worden gestopt en de logopedie-stottertherapie te worden gestart. Therapie gericht op spraak/taal kan immers het stotteren versterken en in stand houden.


Informatie over stotteren

Buitenlandse folders over stotteren