Een unieke service van Logopediepraktijk Vrijenburg is het inloopspreekuur.

Op dit spreekuur kunnen ouders/verzorgenden, clienten, leerkrachten of anderen vrijblijvend advies inwinnen over diverse logopedische onderwerpen.
U kunt bijvoorbeeld advies vragen over het tweetalig opvoeden van uw kind, het stimuleren van vertelvaardigheid, advies inwinnen over stotteren, hyperventilatie, lees-en schrijfproblemen, stemklachten etc.

Voor het inloopspreekuur is geen verwijzing van een arts nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Het inloopspreekuur is elke vrijdagochtend van 11.30 tot 12.00 uur.

Geadviseerd wordt van te voren even uw komst telefonisch te melden.
U kunt uw vraag ook telefonisch of per email stellen.