Woensdag 22 januari 2020 en woensdag 25 maart 2020 vinden in onze praktijk in samenwerking met stichting Scope weer de cursussen Leespraat Basis en Leespraat verdieping plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden via uw logopedist of via info@logopediepraktijkvrijenburg.nl
Meer informatie over de cursussen vindt u hier: basis en verdieping

Binnenkort start weer een cursus ‘Gebaren doe je zo!!’ onze praktijk. In deze cursus leer je hoe je gebaren kunt inzetten als middel om de spraak/taalontwikkeling van je kind te stimuleren en te ondersteunen. Je leert een basisset van ongeveer 20-50 gebaren die je direct toe kunt passen. Je kunt je inschrijven via je logopedist of via de e-mail: info@logopediepraktijkvrijenburg.nl
Ook bieden we sinds kort een persoonlijk oefentraject waarbij je met 2 of 3 mensen in 3 sessies een basisset gebaren leert, direct toepasbaar in je eigen situatie.

Bijna alle logopedisten in de praktijk zijn PROMPT geschoold. PROMPT staat voor Promts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Dit betekent dat de logopedist kan je laten voelen wat je doet of moet doen om een bepaalde klank te maken. Zeer waardevol voor kinderen met Downsyndroom of articulatieproblemen.
De praktijk heeft een eigen Facebook-pagina. Vind je het leuk om nieuw te volgen over taal, logopedie en de praktijk, “like” ons dan! We stellen het erg op prijs. U kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter via @LogoVrijenburg.
Wist u dat wij al twee maal de vrijwillige kwaliteitstoets voor logopedie hebben behaald? In december 2019 volgt de derde kwaliteitstoets. De Kwaliteitstoets logopedie heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie. Voor meer informatie kijk op HCA kwaliteitstoets logopedie.
Ook in de vakanties is de praktijk gewoon geopend. Dit om goede continuiteit van zorg te bieden.
Logopediepraktijk Vrijenburg biedt voor iedereen een gratis inloopspreekuur om advies te vragen over een logopedisch onderwerp. Aan het inloopspreekuur zijn geen kosten verbonden en kan vrijblijvend advies gevraagd worden, bijvoorbeeld over stemgebruik, de taalontwikkeling van uw kind, het spreken van uw kind. U kunt zich ook aanmelden voor het inloopspreekuur via deze website of telefonisch via 06- 43 79 48 95.