Esther Remis

Esther Remis- van Dijk

Esther@logopediepraktijkvrijenburg.nl

Esther is vanaf juli 2016 werkzaam in logopediepraktijk Vrijenburg.

Zij is een allround logopedist.

Zij heeft ervaring in het werken met kinderen met complexe ontwikkelingsproblematiek (EMB/ernstige meervoudige beperking). Zij heeft de cursus Anders Kijken Naar Kinderen gevolgd en heeft veel kennis van SI- problematiek.

Daarnaast heeft zij zowel de basiscursus als de verdiepingscursus Leespraat gevolgd, waarmee zij veel kinderen met het syndroom van Down mee begeleidt. Daarnaast gebruikt zij veelvuldig gebaren en PROMPT in haar behandelingen.