Barbara Vriens

Barbara@logopediepraktijkvrijenburg.nl

Barbara is de praktijkeigenaar van Logopediepraktijk Vrijenburg.

Zij is afgestudeerd in 1997 en heeft zich gespecialiseerd in neurologische spraak- en taalstoornissen, waarvoor zij een aanvullende 2-jarige opleiding heeft gevolgd.

Na een periode werkzaam te zijn geweest in Amerika in de vroegbehandeling en in Nederland op twee Medisch Kinderdagverblijven is zij in 2008 gestart met Logopediepraktijk Vrijenburg.

Haar specialisaties zijn dyslexie en overige lees- en spellingproblemen, logopedie bij Downsyndroom (waaronder Leespraat), autisme, PROMPT 1 en 2, gebaren en complexe ontwikkelingsproblematiek en ernstige spraak-taalproblematiek bij jonge kinderen.
Zij is tevens geregistreerd Hanen-therapeut.