Tarieven 2024

De logopedische behandeling voor kinderen valt onder de basisverzekering en wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed. De tarieven van deze behandelingen worden vastgesteld door uw zorgverzekeraar. Logopediepraktijk Vrijenburg heeft met alle zorgverzekeraars voor 2024 een contract afgesloten, behalve met de verzekeraar ASR.

De kosten voor logopedie worden direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. Bent u verzekert bij ASR dan betekent dit een eigen bijdrage voor de logopedische behandeling. Vraag bij uw zorgverzekeraar wat de hoogte van de vergoeding voor logopedie is.

Voor volwassen geldt een eigen risico, vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Beleidsregel logopedie
Ieder jaar stelt de NZa de beleidsregel voor logopedie vast. In de beleidsregel worden de diverse prestatiebeschrijvingen logopedie beschreven. Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven.

Onderstaande tarieven gelden:
Wanneer de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt (bijvoorbeeld overleg of afstemming met school). Informeer bij uw logopedie naar de voor u geldende voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024.

Logopedie is vrijgesteld van BTW

  • Reguliere individuele behandeling € 45
  • Reguliere individuele behandeling plus uit tarief € 67
  • Anamnese en onderzoek na verwijzing € 90
  • Internetzitting/telelogopedie € 45
  • Eenmalig onderzoek (op medische indicatie) € 90
  • Overleg met derden (te declareren aan derden) € 90 (tarief per uur)
  • Verslaglegging aan derden (m.u.v. verwijzer – te declareren aan derden) € 90
  • Telefonische zitting (per kwartier) € 22,50
  • Uit toeslag € 22,00

Het verzuimtarief voor niet nagekomen of niet tijdig afgezegde afspraken bedraagt 35 euro en wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Het tarief voor leesbegeleiding, spellingbegeleiding of begeleiding bij begrijpend lezen, wat niet onder logopedie valt, bedraagt 45 euro per half uur.
Ook biedt de praktijk uitspraakbegeleiding.

Voor de prijzen voor cursussen, observaties en adviesgesprekken, logopedie op school kunt u contact opnemen met info@logopediepraktijkvrijenburg.nl