U kunt zonder verwijsbrief van een arts naar de logopedist. Logopedie is direct toegankelijk. Ook in onze praktijk kunt u terecht voor DTL (Directe Toegang Logopedie).

Of de DTL-screening wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar. U dient vooraf zelf uit te zoeken of uw verzekering DTL wel of niet vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar. In dat geval heeft u een verwijzing nodig van een arts.

Bij het eerste bezoek vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u bij onze praktijk aan het juiste adres bent. Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over uw klacht. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht) in mond, keel of oor. Ook wordt er gekeken naar de slikfunctie.
Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

In onderstaand overzicht kunt u zien welke zorgverzekeraars een DTL-onderzoek vergoeden voor zover bij ons bekend is;

Wel vergoeding van het DTL-onderzoek Geen vergoeding van het DTL-onderzoek
DSW Achmea:
-Zilveren Kruis
-FBTO
-Avero
-Interpolis
– De Friesland
 ASR / De Amersfoortse  Delta Lloyd
 Menzis  Ohra
 ONVZ  CZ
 Zorg en Zekerheid VGZ
-Unive
-IZA/IZZ
-UMC
-De Goudse

OWM DSW

Stad Holland